☺::: لحظه های جالب :::☺

ساکتقبل از آغاز آزمون

یک آرزو کنیدفرشته

بترتیب به سوالات جواب دهید

فقط 4 سوال پرسیده خواهد شد و اگر قبل از پاسخ ؛جوابها را ببینید آزمون بخوبی شما را هدایت نخواهد کردابرو

به آرامی پیش بروید و حصله بخرج دهید

در انتها به پاسخهای داده شده نیاز خواهید داشت.این یک پرسشنامه صادقانه است که به شما چیزهایی درباره واقعیت درونتان خواهد گفت.متفکر

به هر سوال فقط یک پاسخ بدهید

اولین چیزی که به ذهنتان خطور میکند بهترین استنیشخند

به یاد داشته باشید هیچ کس غیر از خودتان نباید پاسخها و نتایج را ببیند.ساکت

سوال اول

حیوانات زیر را بترتیب دلخواه مرتب کنید

گاو، پلنگ، گوسفند ، اسب ، خوک

سوال دوم

درمورد هرکدام کلمه ایی بنویسید که آنرا تشریح کند

سگ ، گربه، موش ، دریاسوال سوم

درباره کسی فکر کنید که برایتان مهم است و شما را میشناسد.و میتوانید او را به رنگی اختصاص دهید.پاسخ خود را دوبار تکرار نکنید .

هر رنگ را فقط به یک نفر اختصاص دهید

زرد ، پرتقالی ،قرمز ، سفید ، سبز

سوال چهارم

یک عدد بنویسید (از 0 تا 20) بنویسید


در انتها

مطمئن هستید این پاسخها صحیح هستند باز هم مرور کنید تا مطمئن شوید

[پاسخ در ادامه ی مطلب]


قبل از خواندن جوابها آرزوی خود را تکرار کنیدفرشته

پاسخ ها

1

گاو: پیشرواستتشویق

پلنگ : غرور و افتخار استاز خود راضی

گوسفند : عشق استقلب

اسب : خانواده استعینک

خوک : پول استخوشمزه

2

توصیف شما از سگ شخصیت شماستمژه

توصیف گربه همان توصیف شریک شماستهیپنوتیزم

موش توصیف دشمن شماستاسترس

دریا زندگی شخصی شما را نشان میدهدنیشخند

 

زرد: کسی که هرگز فراموش نمیکنیدچشمک

نارنجی: کسی که شما او را دوست واقعی میدانیدماچ

قرمز: کسی که شما او را واقعا دوست داریدقلب

سفید : روح دوم شماتعجب

سبز :کسی که در لحظات حساس زندگی او را بخاطر خواهید داشتبغل

 0-4 : زندگی شما بتدریج و آرای رشد خواهد کرد

5-9 : زندگی شما برابر علاقه شما رشد خواهد کرد

10-14:شما تا 3 هفته دیگر 5 واقعه غیر منتظره خواهید داشت

15به بالا زندگی شما با سرعت بسیاری رشد خواهد کرد و آرزوی شما محقق خواهد شدچشمک

نظر یادتون نرهنیشخند

۱۳٩۱/٤/۱| ۱٠:٤٦ ‎ب.ظ |ava نظرات ()

[-Design-]